Monday, June 08, 2020

There are a number of websites I run in connection with the scandal concerning the treatment of asylum seekers from Afghanistan who were invited to Sweden by 2 Swedish Prime Ministers

click here for one of them  

Friday, September 20, 2019

the mark of maturity is the way we correct our mistakes


gå ner för svensk text

(society is mankinds work if something is wrong we can change it)text i Svensk

De flesta medborgare kan förstå en politisk felberäkning. Vi förväntar oss trots allt inte att våra ledare ska ha psykiska krafter eller kunna se alla saker i framtiden.

Sådana felberäkningar kan förlåtas när de bekännas och när korrigerande åtgärder, baserat på de inneboende och traditionella värdena i våra samhällen, utförs.

Det ber emellertid alltför mycket av medborgarna att vi står ledigt medan missbedömningar eller felberäkningar resulterar i effektiva dödsdomar på människor som vi har lärt känna som nådiga, välskötta, tacksamma och stolta. Domar pålagda som ett resultat av ett dysfunktionellt rättssystem och bedräglig migrationsavdelning.

Detta blir ännu mer surrealistiskt när vår egen regering försöker berätta för en pragmatisk värld att Afghanistan är säkert och vi med kraft kan deportera ungdomar tillbaka som har väntat i en delstat limbo i flera år

Det blir omoraliskt och patentiskt un-svenska när vår regering försöker täcka den egna felberäkningen genom att fritt inbjuda dessa unga människor att komma till oss .... och sedan tillverka ursäkt efter ursäkt för varför de inte kan stanna.

De flesta medborgare kan förstå ... till och med förlåta ... en politisk felberäkning.

De flesta medborgare kommer aldrig att förlåta prostitutionen för sina traditioner och moraliska värden som ett resultat av bedrägligt och olagligt metoder som används för att täcka sådana felberäkningar.

Med varje tvingad deportation tillbaka till Afghanistan, förråder den svenska regeringen essensen av svensk tradition.

Att gömma sig i kamouflage av extremhögra åsikter kommer inte att radera skuldbördan och skam som den svenska nationen kommer att drabbas under de kommande åren

.


empty words SwedenSo much for your promises, over decades, of NON-REFOULEMENT

The forcible deportation of an asylum seeker is unlawful...even according to the Swedish Aliens Act

Forced deportations are unlawfuland especially unlawful when the method used to obtain a deportation court order has ignored instructions from the Higher court....
...and broken Swedish law
...and broken EU law

Contact

You may contact the writer of this blog at:

sasgg@protonmail.comSearch This Blog